Điểm chung của Hiệp ước Bali 1976 và...

Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxiki (1975) là

0
Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxiki (1975) là
khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia. tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực khoa học-kĩ thuật. tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa nhiều nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : so sánh Cách giải:

*Hiệp ước Bali (1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước +Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; + Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.

+ Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

+ Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

*Định ước Henxinki (1975) khẳng định những nguyên tắc cơ bản tring quan hệ giữa các quốc gia và sự hợp tác giữa các nước.

=> Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxinki là đều xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa nhiều nước.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP