Cho bảng dữ liệu sau: <table class="TableGrid" border="0"...

Cho bảng dữ liệu sau: I (Thời gian) II (Sự kiện) ...

0
Cho bảng dữ liệu sau:

I (Thời gian)

II (Sự kiện)

1) Năm 1923

a) Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu)

2) Năm 1924

b) Cuộc bãi công công nhân xưởng đóng tàu Ba Son tại cảng Sài Gòn

3) Năm 1925

c) Thành lập Đảng Lập Hiến

4) Năm 1926

d) Lễ truy điệu, để tang Phan Châu Trinh

Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian ở cột (I) với sự kiện ở cột (II) cho phù hợp
1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – D 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – A 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – D 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP