Cho các dữ kiện sau: 1 Phát xít...

Cho các dữ kiện sau: 1.Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh. 2.Nhật tấn cô...

0
Cho các dữ kiện sau:
1.Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.
2.Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng.
3.Đức tấn công Liên Xô.
4.Hội nghị Ianta.
Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự thời gian
3 – 2 – 4 – 1 3 – 4 – 2 – 1 2 – 3 – 1 – 4 1 – 3 – 4 – 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3 – 2 – 4 – 1

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP