Trong bối cảnh thế giới phân chia thành...

Trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực, hai phe, nguyên tắc ...

0
Trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực, hai phe, nguyên tắc hoạt động được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc là
giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP