Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ...

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân...

0
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm gì tương đồng với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914)?
Không đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng Pháp chỉ chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ Hạn chế phát triển công nghiệp nặng. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hạn chế phát triển công nghiệp nặng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP