Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc đã...

Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền tảng đầu tiên cho mối qua...

0
Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền tảng đầu tiên cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới?
Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa Thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP