Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải...

Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam ...

0
Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam là gì?
Đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân Phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng Thực hiện khẩu hiệu: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : Sgk 12 trang 135, suy luận Cách giải:

Đáp án B, D: thuộc nôi dung của công cuộc cải cách giáo dục trong giai đoạn 1951 – 1954.

Đáp án C: vẫn đề về nguồn nhân lực có chất lượng trong hoàn cảnh tỉ lệ nhân dân mù chữ nhiều và trình độ dân trí thấp không phải là mục tiêu quan trọng nhất của cả một cuộc cải cách về giáo dục.

Đáp án A: trong hoàn cảnh tỉ lệ nhân dân mù chứ nhiều và trình độ dân trí thấp, việc thay hệ thống giáo dục cũ bằng hệ thống giáo dục mới – 9 năm và xây dựng hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiêp phục vụ mục tiêu cốt lõi là đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân.
Đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP