Sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918...

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), lực lượng cách mạng to...

0
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), lực lượng cách mạng to lớn và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là
Tư sản dân tộcCông nhânTiểu tư sảnNông dân

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 78

Cách giải: Sau chiến tranh thế giới tức là trong cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ hai, nông dân là là lực lượng to lớn và đông đảo nhất của dân tộc
Nông dân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP