Sau Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11...

Sau Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939, sự kiện nào đã mở đầu pho...

0
Sau Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939, sự kiện nào đã mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
Khởi nghĩa Yên Bái.Khởi nghĩa Bắc Sơn. Binh biến Đô Lương.Khởi nghĩa Nam Kì.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Khởi nghĩa Bắc Sơn.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP