She doesn’t want to go to their party...

She doesn’t want to go to their party. We don’t want to go either.

0
She doesn’t want to go to their party. We don’t want to go either.
Either we or she doesn’t want to go to their party.Neither we nor she want to go to their party.Neither we nor she wants to go to their party.Neither she nor we don’t want to go to their party

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Neither we nor she wants to go to their party.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP