Shirley didn't begin to read until she was...

Viết Lại Câu Shirley didn't begin to read until she was eight. It was...

0
Viết Lại Câu

Shirley didn't begin to read until she was eight.
It wasn't ________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It wasn't until Shirley was eight years that she began to read.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP