Silence ________ the theatre as the audience awaited...

Silence ________ the theatre as the audience awaited the opening curt...

0
Silence ________ the theatre as the audience awaited the opening curtain with expectation and excitement.
fell in withcame betweenhung overdropped out of

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
hung over

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP