So với giai đoạn 1946 - 1950 điểm...

So với giai đoạn 1946 - 1950, điểm mới trong xác định kẻ thù của cách...

1
So với giai đoạn 1946 - 1950, điểm mới trong xác định kẻ thù của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953 là gì?
Chống thực dân Pháp và tay sai. Chống thực dân Pháp và các đảng phái phản động. Chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. Chống thực dân Pháp và phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP