Đường lối kháng chiến chống Pháp 1946 -...

Đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) được Đảng Cộng sản Đôn...

0
Đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định
kháng chiến toàn diện và liên kết với nhân dân Lào, CamPuChia. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện và kháng chiến trường kì. toàn dân kháng chiến và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP