Công lao đầu tiên to lớn của Nguyễn...

Công lao đầu tiên to lớn của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 19...

0
Công lao đầu tiên to lớn của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925 đối với cách mạng Việt Nam là gì?
Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. Chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP