Đại hội VI 12 1986 của Đảng đã...

Đại hội VI (12/1986) của Đảng đã xác định: Đổi mới không phải là thay...

0
Đại hội VI (12/1986) của Đảng đã xác định: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là
làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước. làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện. làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP