Sóng ánh sáng - Điều kiện phản xạ...

Sóng ánh sáng - Điều kiện phản xạ toàn phần

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần:

  • Lăng kính có tiết diện thẳng là \(\Delta\) vuông
  • \(r_2 \geq \sin i_{gh}\) với \(\sin i_{gh}=\dfrac{1}{n}\) (truyền từ môi trường có chiết suất lớn đến môi trường chiết suất nhỏ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP