Sóng ánh sáng - Độ dịch chuyển của...

Sóng ánh sáng - Độ dịch chuyển của vân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ dịch chuyển của vân trên màng khi có bản mặt mỏng có bề rộng L đặt sau một trong 2 khe \(S_1,S_2\):

\(\Delta x=(n-1) \dfrac{LD}{a}\) , \(n\) là chất suất của bản mỏng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP