Con lắc đơn - Năng lượng của con...

Con lắc đơn - Năng lượng của con lắc đơn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính động năng:

\(W_đ=\dfrac{1}{2} mv^2\)

Công thức tính thế năng:

\(W_t=\dfrac{1}{2}mgl \alpha^2=mgl(1- \cos \alpha)\)

Công thức tính cơ năng:

\(W=\dfrac{1}{2}m \omega^2 S_0^2=\dfrac{1}{2}mgl \alpha_0^2\)

Khi \(W_đ=nW_t \Rightarrow\left\{\begin{matrix}a= \pm \dfrac{ \alpha_0}{\sqrt{n+1}}\\ v=\pm \alpha_0 \sqrt{\dfrac{gl}{\dfrac{1}{n}+1}}\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP