Sóng âm - Các loại sóng âm...

Sóng âm - Các loại sóng âm

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

  • Họa âm bậc n có tần số: \(f_n=nf_1\)
  • Họa âm liên tiếp hơn kém nhau \(f'\): \(f_n-f_{n-1}=f'\) với \(f_1\) là học âm cơ bản
  • Độ cao gắn liền với tần số, độ to gắn liền với mức cường độ âm, âm sắc gắn liền với đồ thị sóng âm
  • Hạ âm \(<16Hz\)
  • Âm nghe được \(16Hz \leq f \leq 20kHz\)
  • Siêu âm \(\geq 20kHz\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP