Dòng điện xoay chiều - Mạch RrLC...

Dòng điện xoay chiều - Mạch RrLC

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(I=\dfrac{R}{Z}=\dfrac{U_R}{R}=\dfrac{U_L}{Z_L}=\dfrac{U_c}{Z_c}\) \(I_0=\dfrac{U_0}{Z}\)

Dung kháng: \(Z_c=\dfrac{1}{\omega C}\) ( C: tụ điện(F))

Cảm kháng: \(Z_L=\omega L(\Omega)\) ( L: độ tự cảm(H))

Giá trị hiệu dụng: \(\left\{\begin{matrix}I=\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}; E=\dfrac{E_0}{\sqrt{2}}\\ U=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP