Dòng điện xoay chiều - Giá trị L0...

Dòng điện xoay chiều - Giá trị L0 để công suất cực đại khi L thay đổi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Khi \(L=L_1\) hoặc \(L=L_2\) thì \(\left \{ I,P,U_R,U_C,U_{RC} \right \}\) không đổi:

\(Z_C=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\)

+) Giá trị \(L_0\) để công suất của mạch đạt cực đại:

\(Z_{L_0}=Z_C=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP