Dòng điện xoay chiều - Tính tần số...

Dòng điện xoay chiều - Tính tần số góc để ULmax, UCmax

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Cho \(\omega=\omega_1, \omega=\omega_2\) thì \(U_C\) như nhau và giá trị \(\omega_C\) ;àm cho \(U_{Lmax}\). Tính \(\omega_C\) để \(U_{Cmax}\):

\(\omega_C^2=\left (\dfrac{Z_T^2}{L} \right )^2=\dfrac{1}{2}(\omega_1^2+\omega_2^2)\)

+) Cho \(\omega=\omega_1,\omega=\omega_2\) thì \(U_L\) như nhau. Tính \(\omega_L\) để \(U_{Lmax}\):

\(\dfrac{1}{\omega_L^2}=(CZ_T)^2=\dfrac{1}{2}\left ( \dfrac{1}{\omega_1^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2} \right )\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP