Dòng điện xoay chiều - L biến thiên...

Dòng điện xoay chiều - L biến thiên để URCmax, URCmin

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Khi \(L\) biến thiên để \(U_{RCmax}\)

Khi \(Z_C=\dfrac{Z_L+\sqrt{4R^2+Z_L^2}}{2}\) thì \(U_{RCmax}=\dfrac{U(Z_L+\sqrt{4R^2+Z_L^2})}{2R}=\dfrac{UZ_C}{R}\)

Khi \(Z_C=0\) thì \(U_{RCmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}\)

\(\tan \varphi_0=\dfrac{Z_C-Z_L}{R}=\dfrac{R}{Z_C}=\dfrac{U}{U_{RCmax}}\)

\(\tan 2\varphi_0=\dfrac{R}{Z_L}\)

+) Khi \(L\) biến thiên để \(U_{RCmin}\)

Khi \(Z_C=0\) thì \(U_{RCmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP