Dao động điều hòa - Phương trình dao...

Dao động điều hòa - Phương trình dao động

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Li độ: \(x=A \cos(\omega t+ \varphi)\)

+) Vận tốc: \(v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)\)

+) Gia tốc: \(a=-\omega^2 x =-\omega^2A \cos(\omega t+\varphi)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP