Dao động điều hòa - Công thức tính...

Dao động điều hòa - Công thức tính tốc độ trung bình

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tốc độ trung bình được tính theo công thức sau:

\(v_{TB}=\dfrac{2v_{max}} {\pi}=\dfrac{4A} {T}=\dfrac{x_2-x_1} {\Delta t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP