Dòng điện xoay chiều - Xác định tần...

Dòng điện xoay chiều - Xác định tần số góc để ULmax

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Xác định \(\omega_L\) để \(U_{Lmax}\). Tính \(U_{Lmax}\):

\(\omega_L=\dfrac{1}{CZ_T}\) \(Z_C=Z_T\)

\(U_{Lmax}=\dfrac{UL}{RC.Z'_T}\) với \(Z'_T=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{4}}\)

+) Khi \(\omega=\omega_C=\dfrac{Z_T}{L}\) thì \(Z^2=Z_L^2-Z_C^2\)

\(U^2=U_{Lmax}^2-U_C^2\)

\(\tan \varphi_{RL} \tan \varphi=-\dfrac{1}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP