Cơ học - Công thức tính lưu lượng...

Cơ học - Công thức tính lưu lượng chất lỏng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Công thức lưu lượng chất lỏng:

(\(A\): tiết diện \((m^2)\); \(v\): vận tốc dòng chảy \((m/s)\); \(Q\); lưu lượng \((m^3/s)\))

\(Q=A_1v_1=A_2v_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP