Sóng ánh sáng - Số vân trùng trên...

Sóng ánh sáng - Số vân trùng trên miền giao thoa hoặc MN

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Số vân trùng trên miền giao thoa bề rộng L hoặc trên MN

_ Trên L: \(N_{12}=2\left [\dfrac{L}{2i_{12}} \right ]+1\)

_ Trên MN: \(\dfrac{X_M}{i_{12}}\leq N_{12} \leq \dfrac{X_N}{i_{12}}\)

Lưu ý: M,N cùng phía thì \(x_1,x_2\) cùng dấu. M,N khác phía thì \(x_1,x_2\) trái dấu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP