Dao động điều hòa - Công thức tính...

Dao động điều hòa - Công thức tính công suất lực phục hồi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công suất của lực phục hồi lớn nhất được tính theo công thức sau:

\(P_{hp(max)}=\dfrac{1} {2}kA^2 \omega=W \omega\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=\pm \dfrac{A}{\sqrt{2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP