Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính định lý động năng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Định lý động năng được tính theo công thức sau:

\(\dfrac{1}{2}mv_{anot}^2-\dfrac{1}{2}mv_{0max}^2=e U_{AK}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP