Điện học - Công thức tính suất điện...

Điện học - Công thức tính suất điện động cảm ứng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính suất điện động cảm ứng trong mạch kín như sau:( \(N\): số vòng dây)

\(\xi_c=-N \dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP