Lượng tử ánh sáng - Tiên đề của...

Lượng tử ánh sáng - Tiên đề của 2 BO

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tiên đề của 2 BO:

\(hf=E_m-E_n \Leftrightarrow \dfrac{hc}{\lambda}=E_m-E_n\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP