Quang học - Công thức về định luật...

Quang học - Công thức về định luật khúc xạ ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Định luật phản xạ ánh sáng: (\(n_1\): chiết suất của môi trường tới; \(n_2\): chiết suất của môi trường khúc xạ; \(i\): góc tới; \(r\): góc khúc xạ; \(n_{21}\): chiết suất tuyệt đối)

\(\dfrac{\sin i}{\sin r}=n_{21}=\dfrac{n_2}{n_1}\)

\(\dfrac{n_2}{n_1}=\dfrac{v_1}{v_2}\)

\(v_1=c=3.10^8 m/s\)

\(n_1=1\)

\(\Rightarrow n_2=\dfrac{c}{v_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP