Nhiệt học - Công thức về áp dụng...

Nhiệt học - Công thức về áp dụng nguyên lí I cho các quá trình của kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Quá trình đẳng tích:

\(\Delta V=0 \Rightarrow W=0 \Rightarrow Q=\Delta U\)

+) Quá trình đẳng áp: (\(W'\): công khí sinh ra)

\(\Delta V \neq 0\Rightarrow W \neq 0\)

\(\Rightarrow Q=\Delta U-W\)

\(W=-W'=-p_1(V_2-V_1)\)

\(\Rightarrow Q=\Delta U+W'\)

+) Quá trình đẳng nhiệt:

\(t=const \Rightarrow \Delta U=0\)

\(\Rightarrow Q=\Delta U-W=-W (W \neq 0)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP