Điện học - Công thức tính ghép tụ...

Điện học - Công thức tính ghép tụ điện song song

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ghép tụ điện song song được tính theo công thức sau:

\(Q=Q_1+Q_2+...+Q_n\)

\( U_{AB}=U_1=U_2=...U_n\)

\(C=C_1+C_2+...+C_n\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP