Dao động điều hòa - Công thức tính...

Dao động điều hòa - Công thức tính ghép lò xo nối tiếp,song song

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Ghép lò xo nối tiếp: \(k\): độ cứng của hệ ghép, \(T\): chu kỳ của hệ ghép

\(\dfrac{1}{k}=\dfrac{1}{k_2}+\dfrac{1}{k_2}+...+\dfrac{1}{k_n}\)

\(T^2=T_1^2+T_2^2\)

+) Ghép lò xo song song;

\(k=k_1+k_2\)

\( \dfrac{1}{T^2}=\dfrac{1}{T_1^2}+\dfrac{1}{T_2^2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP