Sóng ánh sáng - Các góc của hiện...

Sóng ánh sáng - Các góc của hiện tượng tán sắc ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_đ < n_t\) ; \((v, \lambda,r)_{đỏ}> (v,\lambda,r)_{tím}\)

Đỏ,da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

- Tại \(I\): \(\sin i_1=n \sin r_1\)

- Tại \(K\): \(\sin i_2=n \sin r_2\)

+) Góc chiết quang: \(A=r_1+r_2\)

+) Góc lệch: \(D=i_1+i_2-A\)

+) Nếu góc chiết quang A và góc tới nhỏ ta có:

\(i_1 \simeq nr_1\) \(i_2 \simeq nr_2\)

\(A=r_1+r_2\)

\(D=A(n-1)\) \(D_{min}=2i_1-A \Leftrightarrow i_1=i_2 \Leftrightarrow r_1=r_2=\dfrac{A}{2}\)

\(n \sin \dfrac{A}{2}=\sin \begin{pmatrix} \dfrac{D_{min}+A}{2}\\ \end{pmatrix}\)

+) Góc hợp bởi hai tia sáng khi ló ra khỏi lăng kính với góc chiết quang A nhỏ:

\(\Delta D=A(n_1-n_2)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP