Giao thoa sóng - Xác định khoảng cách...

Giao thoa sóng - Xác định khoảng cách

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Xác định khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất. Gọi \(d_1\) là khoảng cách từ điểm \(M\) đến \(S_1S_2\):

\(\left\{\begin{matrix}d_2^2=\sqrt{S_1S_2^2+d_1^2}\\ d_2-d_1=k\lambda\end{matrix}\right. \Rightarrow \sqrt{S_1S_2^2+d_1^2}-d_1=k\lambda\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP