Hằng số Vật Lí - Giá trị của...

Hằng số Vật Lí - Giá trị của áp suất khí quyển

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giá trị của áp suất khí quyển:

\(p=1 \) \(atm\) \(=101325Pa\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP