Quang học - Công thức về điều kiện...

Quang học - Công thức về điều kiện để có hiện tượng quang điện

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điều kiện để có hiện tượng quang điện: (\(\lambda\): bước sóng của ánh sáng chiếu vào; \(\lambda_0\): giới hạn quang điện; \(W\): công thoát(J))

\(\lambda \leq \lambda_0\)

\(\lambda_0=\dfrac{hc}{W}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP