Hạt nhân - Công thức tính khối lượng...

Hạt nhân - Công thức tính khối lượng tương đối

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng tương đối được tính theo công thức sau: (\(m_0\): khối lượng thực của vật; \(m\): khối lượng của vật khi có vận tốc v)

\(m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP