Hạt nhân - Công thức liên quan phản...

Hạt nhân - Công thức liên quan phản ứng hạt nhân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng hạt nhân:

\(_{Z_1}^{A_1}{A}+_{Z_2}^{A_2}{B} \rightarrow _{Z_3}^{A_3}{C}+_{Z_4}^{A_4}\textrm{D}\)

\(A_1+A_2=A_3+A_4\)

\(Z_1+Z_2=Z_3+Z_4\)

\(m_0=m_A+m_B\)

\(m=m_C+m_D\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP