Hằng số Vật Lí - Hằng số khối...

Hằng số Vật Lí - Hằng số khối lượng nguyên tử

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số khối lượng nguyên tử:

\(m_u=1.66053886* 10^{-27}kg\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP