Hằng số Vật Lí - Hằng số BOLTZMANN...

Hằng số Vật Lí - Hằng số BOLTZMANN

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số BOLTZMANN:

\(k_B=1.3806505*10^{-23}J/K\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP