Hằng số Vật Lí - Hằng số FARADAY...

Hằng số Vật Lí - Hằng số FARADAY

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số FARADAY:

\(F=96485.3383 C/mol\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP