Hằng số Vật Lí - Khối lượng hạt...

Hằng số Vật Lí - Khối lượng hạt Notron

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng hạt Notron:

\(m_n=1.67492728*10^{-27}kg\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP