Nhiệt học - Công thức nguyên lí II...

Nhiệt học - Công thức nguyên lí II về nhiệt động lực học

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các công thức liên quan đến nguyên lí II về nhiệt động lực học:

+) Hiệu suất của động cơ nhiệt:

(\(W'\): công sinh ra cho vật ngoài (J); \(Q_1\); nhiệt lượng nhận từ ngồn nóng (J); \(Q_2'\): nhiệt lượng truyền cho nguồn lạnh (J))

\(H=\dfrac{W'}{Q_1}\)

\(W'=Q_1-Q_2'\)

\(\Rightarrow H=\dfrac{W'}{Q_1}=\dfrac{Q_1-Q_2'}{Q_1}\)

+) Hiệu suất cực đại của máy nhiệt: (\(T_1,T_2\): nhiệt độ nguồn nóng & nguồn lạnh)

\(H_{max}=\dfrac{T_1-T_2}{T_1}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP