Nhiệt học - Công thức tính hóa hơi...

Nhiệt học - Công thức tính hóa hơi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hóa hơi được tính theo công thức sau: (\(L\): nhiệt hóa hơi( ngưng tụ) của chất (J/kg))

\(Q=Lm\)

Nhiệt hóa hơi (ngưng tụ) của một số chất

Chất Nhiệt hóa hơi (ngưng tụ) (J/kg)
Nước \(2,26.10^6\)
Sắt \(5,80.10^4\)
Thủy ngân \(2,85.10^5\)
Rượu \(8,57.10^5\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP