Nhiệt học - Công thức tính sự nở...

Nhiệt học - Công thức tính sự nở tích (diện tích)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sự nở tích (diện tích) được tính theo công thức sau:

\(S=S_0(1+2 \alpha \Delta t)\)

\(\Rightarrow \Delta S=S.2 \alpha \Delta t\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP